Om Snippetsapp.com

Det er dessverre mange som ikke har nok kunnskap om generell privatøkonomi, og herunder kostnadene ved å låne penger. Målet med bloggen er å hjelpe de som trenger det til å foreta bedre valg når de låner. Dette inkluderer å gi en oversikt over utlånsmarkedet, omtale bankene og de ulike typene lån de tilbyr, gi tips om søknadsprosess og krav, gi tips om hvordan man får bedre rentebetingelser, og råd om håndtering av gjeld.

Eventuelle spørsmål eller kommentarer kan sendes inn via kontaktskjemaet.